Ar Šabatas skirtas tik žydams?

1100

Kai kurie mano, kad šeštadieninis Šabatas buvo skirtas tik žydams, ir kad dabar sekmadienis yra naujasis Šabatas tikintiesiems – Mesiju. Problema ta, kad šia teologija rementis teigiama, esą tai du įstatymai. Du paklusnumo keliai. Du keliai sekti Kūrėją. Vienas kelias žydams ir kitas kelias ne žydams.

Nepamirškime rabino Šaulo/Pauliaus žodžių:

Ef 4, Vienas kūnas ir viena Ruach, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. 5 Vienas Valdovas יהוה Yahuah, vienas tikėjimas, vienas krikštas. 6 Vienas Visagalis Kūrėjas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.

Rom 10, 12 Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats יהוה Yahuah visiems, turtingas kiekvienam, kuris Jo šaukiasi“

Kol 3, 11 Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose-Mesijas.

Apaštalų darbų 15 sk. rašoma apie naujus tikinčiuosius:

„Mes visi augame ugdydamiesi paklusnumą taip, kaip augame suprasdami Žodį.“ Neturime pamiršti, kad paklusnumas nėra būtina išganymo sąlyga. Tai yra mūsų išganymo vaisius.

Taigi, Mesijo kūne bus daug tikinčiųjų, kiekvienas savo kelio etape, tačiau jie visi yra kūne. Vaisius tiesiog neatsiranda. Jis auga. Ir iš tikrųjų vaisius yra troškimas siekti paklusnumo Kūrėjo žodžiui.
Taigi Laiške kolosiečiams sakoma:

Kol 3, 11 Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose-Mesijas.

Nors mes visi mokomės ir augame Mesijuje, tačiau yra VIENAS kelias, VIENA tiesa ir VIENAS gyvenimas.

Paulius savo ruožtu kalba tiksliai apie tai, kas pasakyta Skaičių knygos 15 skyriuje:

Sk 15, 15 Tas pats nuostatas galioja ir jums, ir ateiviams, gyvenantiems jūsų žemėje, nes kaip jūs, taip ir ateiviai bus prieš יהוה Yahuah. 16 Toks pat įstatymas bus jums ir ateiviams, gyvenantiems tarp jūsų’ ”.

Iš 12, 49 Tas pats įstatymas galioja ir pas jus gimusiam, ir ateiviui, apsigyvenusiam tarp jūsų.

Idėja, kad pašaliečiai taip pat yra Kūrėjo žmonės, „įskiepyti“, nebuvo Naujojo testamento nauja koncepcija. Taip buvo visada. Čia matome, kad netgi tada, kai Mozė paskelbė įstatymą, jis (įstatymas) buvo skirtas visiems, kurie pasirinks sekti Kūrėją, ne tik Jokūbo palikuonims. Tai aiškiai mums sako, kad įstatymas NĖRA tik „žydams“, kaip daugelis mėgsta tvirtinti, bet veikiau visiems, kurie pasirenka sekti Kūrėją יהוה.

Vis dar esama primygtinai tvirtinančių, kad sekmadienis yra naujasis Šabatas tikintiesiems Mesiju, tačiau didžiausia problema ta, kad Rašte nėra vietų, kurios mums nurodytų sekmadienį. Nėra. Visiškai nėra.

Taigi, jei Raštas nerodo mums, kad Šabatas yra pakeistas,

tai kada, kur ir kaip bažnyčia priėmė sprendimą bendrai švęsti sekmadienį kaip „naująją“ Šabato dieną? <…>

 

Skaitėte vertimo ištrauką iš angliško mokymo “Shabbat Day” (119 ministries)

 

DALINTIS