Adaro 13-oji, Pamiršta pergalės diena!

Purimo išvakarės.

784
Adaro 13-oji, Pamiršta pergalės diena!
Adaro 13-oji, Pamiršta pergalės diena!

Purimo išvakarės. Kalendoriuje adaro mėnesio 13-oji diena. Šiuo metu, ta progresyviosios žmonijos dalis, kuri išpažįsta judaizmą, pasninkauja Esteros pasninku. Bet taip buvo ne visada. Net ir po Purimo įvykių, antrosios šventyklos metu šią dieną buvo švenčiama „Nikanor“ diena.

Aleksandrijos mieste, Egipto žemėje, buvo didelė hebrajų bendruomenė. Viena didžiausių, kuri buvo ne Izraelyje. O jų sinagoga buvo pati didžiausia pasaulyje. Tokia didelė, kad buvo žmonės “kartotojai”, stovintys kas kelias eiles. Jų pareiga buvo klausytis ką kalbėjo priekyje ir perduoti žinutę stovintiems sekančiose eilėse.

Ir nors, Aleksandrijos miesto gyventojai, neatsargiai elgėsi su įsakymu negrįžti į Egiptą, visame kitame jie buvo pakankamai paklusnūs.

Čia „gimė“ TANAKO vertimas į graikų kalbą. Izraelyje dėl to buvo paskelbtas gedulas, o jie džiaugėsi turėdami galimybę priartėti prie Toros. Čia gimė ir garsusis Filonas, taip ir pramintas Aleksandriečiu. Ir nors santykiai su hebrajais gyvenančiais Izraelyje buvo įtempti, šventykos jie nepamiršo.

Vienas turtingas aleksandrietis, vardu Nikanoras, nusprendė paaukоti šventyklai didžiulius vartus.

Pagal jo brėžinius vartai buvo pagaminti Aleksandrijoje. Pakrovė jis juos į laivą, o laivas išplaukė į Jaffo uostą. Į visų piligrimų uostą. Tačiau pakeliui įvyko nelaimingas atsitikimas ir laivas ėmė skęsti, o jureiviai nusprendė atsikratyti balasto ir vartai jiems pasirodė pačiu sunkiausiu ir nereikalingiausiu kroviniu. Taigi, vieną vartų dalį jie išmetė į jūrą. Tačiau tai jiems nepadėjo ir grėsmė nuskęsti vis dar išliko. Taigi, jie susiruošė išmesti ir antą vartų dalį, bet Nikanoras pasipriešino:

“Antrus vartus jūs išmesite nebent su manimi kartu!“

Tokiam žingsniui jureiviai nepasirįžo. O čia ir jūra apsiramino… Ir laivas, nors ir pavėluotai, bet atvyko į uostą. Kada Nikanoras, liūdnas iškraudinėjo likusią vardų dalį, jūreiviai pamatė, kad šalia laivo išplaukusi antroji vartų dalis. Padėkojęs Visagaliui už stebuklą, Nikanoras išvežė vartus į Jeruzalę, kur juos ir pastatė – Šventykloje.

Ir tai buvo kaip tik adaro mėnesio 13-toji diena. Šio įvykio atminimui, Nikanoro vartai, vieninteliai šventykloje, liko nepaauksuoti. Bet jokiais būdais tame nebuvo jokio blogumo, patys vartai tapo didžiausiu papuošimu, didesniu nei auksas. O šventė, kuri buvo paskelbta šiems įvykiams atminti, tik patvirtino tai, kad Galuto (tremties) hebrajai susijungs su Izraelio hebrajais, reikiamu laiku, kaip šios dvi vartų dalys.

Tačiau įvyko dar vienas įvykis…

Tą dieną, Judo Makabėjo armija, laimėjo kovą prieš selevkido vadą Nikanorą, kuris susiruošė pakeisti status kvo, po Lysio taikos sutarties pasirašymo. Sutartis atmetė visus anti-judėjiškus graikų nuostatus, t.y. draudimą apsipjaustyti, draudimą švęsti Šabatą, mikvas ir pan. Ir Nikanoras nusprendė grąžinti senas taisykles. Jis vedė ekspediciją prieš makabėjus ir pralaimėjo. Nikanoro armija kažkokiu būdu pabėjo į Izraelį. Pats Nikanoras visus įvykius priėmė labai asmeniškai ir stipriai supyko. Jis reikalavo išduoti Makabėją ir grąsino šventyklai savo dešiniąja ranka.

Kažkas jam prasitarė, kad Makabėjų armija lūkuriuoja šiaurėje. Ir Nikanoras pasileido į naują ekspediciją. Po dienos kelio jis įkūrė stovyklą nakčiai. Tai buvo šilta adaro mėnesio 13-oji naktis. Makabėjai užpuolė slapčia ir užmušė visą jo stovyklą. Ir pats Nikanoras buvo užmuštas. Jo galva ir dešinioji ranka (ta pati su kuria jis grąsino) buvo parvešti į Jeruzalę ir parodyti. Tai buvo laikinas karinės šlovės muziejus.

Dėl savo reikšmės šis mūšis yra panašus į Staliningrado mūšį, o adaro 13-toji pradėta švęsti ne tik kaip tautų vienybės diena, bet ir kaip pergalės diena. Ir nors „Taanit“ ritinys ir jo šventės buvo atšauktos išminčių, niekas šiai dienai atėjus mūms nedraudžia pasveikinti Jūsų su pergalės ir tarptautinės vienybės diena! Ir, žinoma, su Purim švente!

Teksto autorius rabis Aleksandras Blendas.

Daugiau jo straipsnių rusų kalba http://www.alexblend.net

DALINTIS