Bnei Noach ar Bnei Avraham?

„Taigi supraskite, kad tikintieji taip pat yra Abraomo sūnūs.“ (Galatams 3:7)

1180
Jeshua-kapas-Izraelyje
Jeshua-kapas-Izraelyje

Taip kaip Josef (Juozapas) vedė kitatautę (pagonę) ir susilaukė Efraim (Efraimo) ir Menašeh (Manaso), kaip Boaz’as vedė Rūt’ą ir atstatė Kiljon’o ir Machlon’o gentį, lygiai taip pat Ješua atstatys dešimt kelėnų (genčių), surinkdamas juos iš tautų.

Manome, kad pats faktas, kad tikinieji į Ješua grįžta prie judėjiškų šaknų, liudija apie jų priklausomybę Izraeliui. Nes, nejaugi per gijur’ą pagonys netampa judėjais (žydais)?

Išminčiai rašė, kad draudžiama net pagalvoti (prisiminti) apie tokį reiškinį kaip nejudėjas.

Nejau Rūt’a ir Rachav’a (Rahelė) arba rabis Akiva pagal kraujo ryšį buvo iš judo giminės? Aišku, kad būti judėju (žydu) tai ne tiek kraujo ryšis (nors ir tai yra svarbu), kiek santykis su Visagaliu.

Rambam rašo, kad kai ateis Mesijas, pas jį susirinks VISA IZRAELIO TAUTA, ir Jis jiems visiems praneš apie jų kilmę. Iš to mes suprantame, kad grįžusieji nežinos savo giminės šaknų ir savo kelties.

Kaip jie supras, kad jie IZRAELIS?

Mesijo Ruach (dvasia) juos patrauks prie Toros ir Izraelio (Judo likučio) tautos. Taip pat iš turimos informacijos žinome, kad tikintieji į Mesiją apie savo giminystės ryšį nežinos iki pat Mesijo atėjimo ir Judėjų akyse liks kaip pagonys, ką šiandien mes ir matome.

Bet tai dar nereiškia, kad jie yra pagonys. Šaulis (Saulius) rašo: „Taigi prisiminkite, kad jūs, niekada nebuvote pagonys kūnu…“ Iš to aišku, kad nėra daugiau pagonių!

„Taigi jūs ne svetimi (graikų kl. ξένος, hebrajų kalbos analogas נכְרִי – svetimas, kitatautis, užsienietis) ir ne ateiviai (graikų kl. Πάροικοι, hebrajų analogas תוֹשָב – gyventojas), bet šventųjų bendrapiliečiai ir saviškiai dėl Alohim. (Ef 2:19)

Dar kartą pamastymui visiems Mesijo sekėjams, apsiribojusiems Bnei Noach keliu:

„Taigi, jūs jau ne svetimi ir ne ateiviai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir saviškiai dėl Alohim“ (Ef 2:19)

Ateiviai – (πάροικοι, [pAroikoi] – naujakurys), šiuo žodžiu Septuaginta verčia hebrajišką žodį „תוֹשָב” tašov

  • Ger tašov – judaizme reiškia naujakurį, gyventantį Erec Israel (Izraelio žemėje), kuris priėmė atsakomybę laikytis septynių Noach‘o įsakymų.
  • ger cadik – dar vienas statusas. Šiuo terminu vadinami naujakuriai, kurie priėmė Toros įsakymus. Įdomu, kad ger cadik gauna Ben Avraham vardą, kas reiškia Abraomo sūnus. Ryšium su tuo labai idomiai atrodo tas faktas, kad Paulius rašo:

„Taigi supraskite, kad tikintieji taip pat yra Abraomo sūnūs.“ (Galatams 3:7)

 Parengta ir versta pagal Maksim Šiško.