Draudimas įžeidinėti našles ir našlaičius

733

Nors Tora draudžia įžeidinėti bet kokį žmogų, tačiau yra ypatingas draudimas, kuriuo neleidžiama engti ir įžeidinėti našlaičių ir našlių. Štai kas sakoma:

 «Neskriauskite našlės ar našlaičio»

(Šemot 22:21)

„Su jais būtina kalbėti ypač švelniai ir atsargiai, tvarkyti reikalus išskirtinai sąžiningai ir tvarkingai, elgtis su jais ypatingai geranoriškai, kad būtų pasiektas galimas tobulumas.“

Draudimas įžeidinėti našlaičius yra susijęs ir su netekusiais tėvo, ir su tais, kurie neteko motinų.

Iki kokio amžiaus našlaitis laikomas našlaičiu pagal šį draudimą? Iki to laiko, kol jie kuo nors priklauso nuo suaugusio žmogaus ir negali patys savarankiškai gyventi.

Našlė laikoma našle visą laiką, kol dar kartą neišteka už vyro.

Draudimas įžeidinėti našlaičius ir našles apima ir visokių rūšių nuoskaudas / skriaudas, įskaitant draudimą erzinti ir dirginti juos, sukelti jiems bet kokį skausmą arba padaryti materialinės žalos. Ypač tas, kuris juos muša arba prakeikia, pažeidžia šį draudimą.

Šis draudimas galioja net ir tokiais atvejais, jei našlė arba našlaičiai yra pakankamai pasiturintys ir užima aukštą socialinę padėtį, mat Tora pabrėžia: „Neskriauskite našlės ar našlaičio“.

Toroje yra numatyta griežta bausmė tam, kuris engia našlę arba našlaičius. Štai kas sakoma (Šemot, 22:21-23): Neskriauskite našlės ar našlaičio. Jei juos skriausi ir jie šauksis mano pagalbos, Aš tikrai išklausysiu jų šauksmą. Tada savo rūstybėje išžudysiu jus kardu: jūsų žmonos liks našlėmis ir vaikai našlaičiais.

„Draudžiama engti arba įžeidinėti našlę ir našlaičius tik tokiais atvejais, jei tai daroma dėl asmeninės naudos. Jei vis tik žmogus juos įžeidžia tam, kad juos išmokytų Toros, arba kokios nors profesijos, arba, kad nukreiptų juos teisingu keliu, tada tai daryti nedraudžiama.

Kad ir kaip būtų, žmogui negalima su jais elgtis taip, kaip su bet kuriuo kitu, nes turi būti skirtumas, kaip jis elgiasi su jais ir kaip su kitais žmonėmis. Būtina visada stengtis su jais kalbėtis ramiai ir būtina jiems reikšti didelį gailestingumą ir pagarbą.

 

imrey.org

DALINTIS