Norinčių pakeisti artimą yra lygiai tiek kiek nenorinčių pakeisti save.

Vladimiras Levi

905
Norinčių pakeisti artimą yra lygiai tiek kiek nenorinčių pakeisti save. Vladimiras Levi

Prasidėjo Avo mėnuo.

Šis mėnuo skiriasi nuo kitų mėnesių tuo, kad judėjams jis neatneša džiaugsmo.
Avo pirmąją mirė Aaronas (Sk 33,38)
Avo 9-ąją buvo sunaikinta pirmoji Šventykla.
Antroji Šventykla taip pat buvo sunaikinta Avo mėnesio 9 dieną.
Ir daug kitų nelaimių, kurios įvyko būtent šį mėnesį.

Dėl šios priežasties išminčiai nurodė, kad nuo pirmos Avo mėnesio dienos iki devintos dienos, atsisakyti visų malonumų: Nesiprausti, neskalbti, nesikirpti, negerti vyno, nevalgyti mėsos ir pan.
O Avo 9-ą buvo nustatytas griežtas pasninkas.

Kas tuomet, kai Avo pirmoji sutampa su Šabatu, arba kaip ir Avo devintoji – Šabatas (taip kaip yra šiemet)? Juk Visagalis nurodė, kad Šabatas tai – šventė.

Kaip pasielgti teisingai? Švęsti Šabatą ar laikytis gedulo ir riboti save nuo malonumų?

Žinoma, Visagalio nurodymas sbarbiausia! Su tuo sutinka išminčiai. Todėl išminčiai nurodė, kad jei pirmoji ar devintoji Avo mėnesio dienos sutampa su Šabatu, gedulo dienos turi pasistumti į sekančią dieną.

Naujame testamente yra situacija, kuri sukėlė didelė įtampą tarp krikščionių ir judėjų. Ješua pasakė: „Jūs nukrypote nuo Visagalio isakų ir laikotės žmonių tradicijų“ (Mk 7:8)
Krikščionims, blogai suprantantiems judėjų tradicijas, Ješua žodžiai tarsi akivaizdūs. Tačiau jei taip, išminčiai netūrėjo pastumti šių dienų dėl Šabato. Ir jį (Šabatą) paskelbti gedulo diena, neatsižvelgdami į Visagalio įsakus būti linksmiems per Šabatą. Matome, kad taip neatsitiko, išminčiams svarbūs Visagalio nurodymai!

Tuomet apie ką kalbėjo Ješua?

Ješua šiek tiek ankstesnėje eilutėje (Mk 7:6) paaiškina: „Ješajahu (Izaijas) buvo teisus, kai pranašavo apie jus veidmainius – kaip parašyta: „Šie žmonės garbina mane savo lūpomis, bet jų širdys toli nuo manęs. Jų garbinimas bevertis, todėl, kad jie moko žmonių sugalvotų taisyklių, kaip lyg tai būtų įsakai.“ (Iz 29:13)

Išvada:
Gyvenimo būdas, kai vidiniai įsitikinimai skiriasi nuo išorinių veiksnių, pasitaiko žmonėms nepriklausomai nuo jų tautybės ar religijos. Jei Ješua ateitų į krikščionišką bažnyčią, Jis galėtų pasakyti tą patį ką pasakė judėjams. Tiesiog Jis judėjas, kuris atėjo pas judėjus (hebrajus) ir kalbėjo konkrečiai apie hebrajus.

 

DALINTIS