Istorija apie karčiuosius žalumynus…

Tiems kas nori priartėti prie Visagalio, pradžioje, jiems duodama nedaug kartumo. Jis reikalingas, tam kad apvalyti kūną.

540
Pesach-Sederis
Pesach-Sederis

Rabis Nachminas pasakojo tokią istoriją. Vieną kartą keliavo du benamiai – judėjas ir vokietis. Kalbos pas juos buvo panašios, ir judėjas pasiūlė vokiečiui apsimesti judėju, kad judėjai jo gailėtų. Artėjo Pesach, ir jis išmokė jį kaip elgtis, kai bus pakviestas į Pesach vakarienę – Sederį. Papasakojo jam, kad Sederio metu vyksta pašlovinimas už vyną, kad vyksta rankų plovimas, bet pamiršo papasakoti apie karčiuosius žalumynus…

Pakvietė vokietį į namus. Jis badavo visą dieną, tikėdamasis delikatesų, apie kuriuos kalbėjo jam judėjas. Kaip judėjas ir pasakojo – iš pradžių jam davė gabalėlį saliero, pamirkyto sūriame vandenyje, ir kitus valgius, kurie priklauso Sederio metu. Vėliau pradėjo pasakoti Agadu, o jis sėdėjo ir laukė, kada jam duos pavalgyti. Kai davė macos, jis labai apsidžiaugė, nes artėjo delikatesų metas…

Vėliau davė gabalėlį krieno – žaliajį žalumyną, kurį judėjai valgo prieš pat Pesach vakarienę. Krienai buvo siaubingai kartūs ir vokietis nusprendė, kad tai ir yra visas žadėtas valgis. Pabėgo jis iš to namo alkanas ir piktas, burnodamasis: „Oh, jūs, žydai prakeikti! Po visų ceremonijų, tai viskas, ką davėte pavalgyt!“ Nuėjo į sinagogą ir užmigo.

Vėliau atėjo judėjas, patenkintas ir sotus po gero valgio. „Na kaip Sederis?“ – paklausė jis. O šis papasakojo jam kas atsitiko. „Kvailas tu vokieti!” – pasakė jam judėjas – „Jeigu tu būtum palaukęs dar šiek tiek, būtum gavęs skanaus maisto, kaip ir aš“.

Istorijos moralas

Tiems kas nori priartėti prie Visagalio, pradžioje, jiems duodama nedaug kartumo. Jis reikalingas, tam kad apvalyti kūną. O žmogus gali pagalvoti, kad tame kartume ir yra viskas, kas yra Visagalio tarnavime, todėl pabėga. Bet jei jis šiek tiek palauktų, ir leistų kūnui apsivalyti, pajustų didžiulį džiaugsmą, pasitenkinimą ir Visagalio artumą.

Pat 3:15 Ji (Tora) brangesnė už brangakmenius, ir niekas, ko pageidauji, negali jai prilygti. 16 Ilgas gyvenimas ­ jos dešinėje rankoje, o kairėje ­ turtai ir garbė. 17 Jos keliai – keliai malonūs, ir visi keliai jos ramūs. 18 Ji ­ gyvybės medis tiems, kurie ją turi ir praturtinti, kurie saugo ją!

DALINTIS