Palapinių šventė – Sukkotas

1616

„Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu.“ (Judėjams 4:16)

„33 Kalbėjo יהוה Mošei:
34 „Sakyk izraelitams, kad nuo penkioliktos to paties mėnesio dienos septynias dienas truks Palapinių šventė.
35 Pirmoji diena bus iškilminga ir išskirta; tą dieną nedirbsite jokio darbo.
36 Septynias dienas aukosite יהוה deginamąsias aukas. Aštuntoji diena bus šventinė. Tuomet aukosite יהוה deginamąją auką, nes tai susirinkimo diena; nedirbsite tą dieną jokio darbo.
37 Šitos yra יהוה skirtos šventės, per kurias sušauksite išskirtą susirinkimą ir aukosite יהוה deginamąsias, duonos ir geriamąsias aukas, kiekvieną jai nustatytu metu,
38 neskaitant Šabato, įžado ir laisvos valios aukų, kurias atnešate יהוה.
39 Taigi nuo septinto mėnesio penkioliktos dienos, kai surinksite visą savo laukų derlių, paskirkite יהוה garbei septynias dienas; pirmoji ir aštuntoji diena bus Šabatas.
40 Pirmą dieną imkite gražiausių medžių vaisių, palmių šakelių, lapuoto medžio ir paupio gluosnių šakų ir linksminkitės יהוה, jūsų Elohim, akivaizdoje.
41 Kasmet iškilmingai švęskite יהוה septynias dienas; tai bus amžinas įstatymas jūsų kartoms. Tą šventę švęskite septintą mėnesį.
42 Visi izraelitai turi gyventi palapinėse septynias dienas,
43 kad jūsų palikuonys žinotų, jog buvau apgyvendinęs izraelitus palapinėse, kai juos išvedžiau iš Egipto žemės. Aš יהוה, jūsų Elohim“.
44 Taip Mošė paskelbė izraelitams יהוה nustatytas šventes. (Levitų 23:33-44)

Trečioji rudens šventė yra Sukotas – Palapinių šventė. Šventė primena ne tik palapines, kuriose יהוה apgyvendino judėjus išvedęs juos iš Egipto, bet ir skelbia tūkstantmetę Jahušua viešpatystę žemėje. Tai skelbimas tokio būsimo artumo su Kūrėju, koks buvo rojuje. Tai metas, kai יהוה nori atnaujinti mūsų savimonę ir „išrauti“ iš mūsų vergišką „egiptietišką“ mastymą bei atstatyti pasitikėjimą Juo kaip mūsų gyvenimo Viešpačiu.

Palapinė – tai laikinas gyvenimo būstas. Šventė mums primena, kad mes esame keliauninkai ir ateiviai žemėje. Palapinė ir savaitinis gyvenimas joje simboliškai parodo pasauliui, kad per tūkstantmetį valdymo laikotarpį Jahušua viską atstatys.

Norisi išskirti tą faktą, kad remiantis pranašo Zacharijo knygos 14 skyriumi, Sukoto šventimas tęsis ir po to, kai dar kartą ateis Mesijas.

„16 Tie, kurie liks iš kariavusių prieš Jeruzalę, kas metai eis pagarbinti Melech‘o (Izraelio valdovo) galybių יהוה ir švęsti Palapinių šventę.
17 Jei kuri žemės giminė neateis į Jeruzalę pagarbinti Melech‘o, galybių יהוה, tai pas juos nebus lietaus.
18 Jei neateis Egipto giminė, juos ištiks tą pati rykštė, kurią יהוה siųs tautoms, neatėjusioms švęsti Palapinių šventės.
19 Tai bus bausmė Egiptui ir visoms tautoms, kurios neateis į Palapinių šventę.“ (Zacharijo 14:16-19)

DALINTIS