Pesach paralelės. Kraujas ant durų staktų.

Išėjimo 12:7 Te paima jo kraujo, ir paženklina juo abi durų staktas ir sąramą tų namų, kur jis bus valgomas.

1129
Pesach Lamb
Pesach Lamb

Nežiūrint į tai, kad Pesach yra švenčiamas kasmet, izraelitų namai niekada daugiau nebuvo tepami Pesach avinėlio krauju.

Išėjimo 12:7 Te paima jo kraujo, ir paženklina juo abi durų staktas ir sąramą tų namų, kur jis bus valgomas.

Mozė nurodė Izraelio sūnums paženklinti savo namus Pesach avinėlio krauju. Jie turėjo pamirkyti izopo į kraują ir patepti juo durų staktas ir sąramą. Nors Pesach ir buvo švenčiamas kasmet, daugiau izraelitų namai niekada nebuvo patepti Pesach avinėlio krauju. Patepimas krauju buvo vienkartinis ritualas. Po kiekvieno Pesach, Pesach avinėlio kraujas buvo lašinamas Padangtėje/Šventykloje ant aukuro, kaip prisiminimas apie pirmagimių bausmę ir kraują ant izraelitų durų staktų bei saramų Egipte.

Pabandykite įsivaizduoti Šventyklą, Mokytojo mirties dieną.

Kol jo brangus kūnas kabėjo ant medžio, netoli nuo miesto sienų, atvykusieji iš aplikninių kraštų, pildė Šventyklos kiemą, atvesdami savo avinėlius, tam kad juos paaukoti. Tuo metu, kai Jo kraujas paženklino akmenis po kryžiumi (medžiu), Izraelio kunigai lašino Pesach krauju Šventykos aukuro akmenis. Tuo metu kai moterys verkė kryžiaus papėdėje, levitai Šventyklos kieme dainavo dainas „Galleli“: Psalmės 112-118. Po to kai jie (avinėliai) buvo užmušti, avinėliai Šventykloje buvo pakabinti ant geležinių kablių, nukryžiavimo pozoje, tam, kad nulupti odą ir po to, kaip nuo jų buvo nulupta oda jų kanopos (priekinės ir galinės) buvo surištos, kaip rankos ir kojos ant medinių bausmių stulpų, kuriuos galima buvo nešti iš Šventyklos ant tikinčiųjų nugaros. Tuo metu, Mokytojas kabėjo ant kryžiaus pritvirtintas geležinėmis vinimis rankose ir kojose ant medinio stulpo.

Tradiciškai tikintieji interpretuoja Pesach kraują ant durų, kaip Mesijo kraujo simbolį.

Peržiūrėsime keletą paralelių.

  • Mesijas yra vadinamas Pesach Avinėliu.
  • Jis mire per Pesach.
  • Lygiai kaip ištiko mirtis Egipte, pasiimdama pirmagimius, taip ir visa žmonija buvo pasmerkta mirčiai.
  • Lygiai taip pat kaip ir tie, kurie buvo “po” Pesach avinėlio kraujo apsauga, buvo apsaugoti nuo mirties, taip ir tie, kas pasislėpė po Mesiju yra apsaugoti nuo pasmerkimo. Jiems duotas amžinas gyvenimas ir jie nugalės mirtį prisikėlime.
  • Taip pat, Mesijo kraujas paženklijo Jeruzalės žemę, miestą, kuriame buvo Šventykla. Pagal judėjišką tradiciją Jeruzalė ir Šventykla joje vadinami “vartai į Dangų“. Taip, lygtais Mesijo krauju buvo pateptos senovės Dangaus durų staltos.

torahclub.ffoz,org