Pesach

1346

4 Šios yra iškilmingos יהוה šventės ir jas švęskite joms skirtu metu:
5 pirmo mėnesio keturioliktos dienos vakare yra יהוה Pesachas,
6 o penkioliktą to paties mėnesio dieną yra Neraugintos duonos šventė יהוה. Neraugintą duoną valgykite septynias dienas.
7 Pirmoji diena bus jums iškilmingiausia ir šventa. Tą dieną nedirbkite jokio darbo.
8 Septynias dienas aukokite יהוה deginamąją auką. Septintoji susirinkimo diena bus iškilminga ir šventa; tą dieną neturite nieko dirbti”. (Kunigų 23:4–8)

46 Ji turi būti valgoma namuose. Nevalia mėsos išnešti iš namų ir neleidžiama sulaužyti jokio kaulo.
47 Visa Izraelio tauta privalo ją švęsti.
48 Jei ateivis apsistotų pas tave ir norėtų švęsti Pesachą, tai visi jo vyrai privalo būti apipjaustyti. Tuo atveju leidžiama jam švęsti Pesachą, ir jis bus tarsi vietinis šalies gyventojas. Bet niekam neapipjaustytam neleistina jos valgyti.
49 Tas pats įstatymas galioja ir pas jus gimusiam, ir ateiviui, apsigyvenusiam tarp jūsų”. (Išėjimo 12:46–49)

12 Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada pjaunamas Pesacho avinėlis, mokiniai klausė Jahušua (Yahushua): “Kur nori, kad Tau paruoštume valgyti Pesachą?”
13 Jis pasiunčia du mokinius, tardamas: “Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite paskui jį
14 ir, kur jis įeis, sakykite namų šeimininkui: ‘Mokytojas liepė paklausti: kur yra svečių kambarys, kuriame su savo mokiniais galėčiau valgyti Pesachą?’ (Morkaus 14:12–14)

7 Todėl išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte nauju maišymu. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paskerstas mūsų Pesacho Avinėlis, Mašiach – Pateptasis (Mesijas).
8 Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nusikaltimo raugu, bet su nerauginta tyrumo ir tiesos duona. (1 Kor 5:7-8)

TORA (Iš. 12,11) (Iš. 12,27) (Iš. 12,43) (Iš. 12,48) (Iš. 34,25)
(Kun. 23,5)
(Sk. 9,2-14) (Sk. 28,16) (Sk. 33,3)
(Įst. 16,1-6)

Pranašai ir Raštai ( Joz. 5,10-11)
(2 Kar. 23,21-23)
(2 Krn. 30,1-5) (2 Krn. 30,15-18) (2 Krn. 35,1-19)
(Ezr. 6,19-21) (Ez. 45,21)

Brit Chadaša (Naujasis Testamentas)
(Mt. 26,2) (Mt. 26,17) (Mt. 26,18) (Mt. 26,19)
(Mk. 14,12) (Mk. 14,14) (Mk. 14,16)
(Lk. 2,41) (Lk. 22,1) (Lk. 22,7-15)
(Jn. 2,23) (Jn. 6,4) (Jn. 11,55) (Jn. 12,1)
(Jn. 13,1) (Jn. 18,28) (Jn. 18,39) (Jn. 19,14)
(Apd. 12,4)
(1 Kor. 5,7-8)
(Heb. 11,28)

DALINTIS