PURIMAS – antrasis išgelbėjimas

Purimas (reiškia „burtas“ ar „loterija“)

821

Po to, kai Nebukadnecaras paėmė Judą į nelaisvę (586 p. m. e.), patys babiloniečiai vėliau buvo užkariauti Persijos imperijos. Nors naujo karaliavimo metu Judas išliko nelaisvėje, Persijos imperija kalė monetas su senomis hebrajiškomis raidėmis „JAHU“. Tai yra fizinis Vardo įrodymas ir taip pat Judo žmonių identifikacija jiems būnant persų belaisviais, nuo pat Mordechajaus ir Hadasos laikų!

Įdomu, kad „Esteros ritinys“ nebuvo rastas nė viename iš olų ąsočių, pavadintų Negyvosios jūros ritiniais, nes Vardas „Jahua“ nepaminėtas. Tekste jis randamas kaip sutrumpinimas. Visos kitos Rašto knygos ten yra, kadangi Vardas jose paminėtas.

Niekada nebuvo leista išmesti knygų (ritinių), kuriuose yra įrašytas Visagalio vardas.

Tokias knygas (ritinius) iki šios dienos judėjai ‘laidoja’ po žeme. Nebenaudojamas knygas, kuriose yra Visagalio vardas, jie pagarbiai užkasa į žemę, bet niekada neišmeta su kitomis šiukšlėmis. Negyvosios jūros ritiniai egzistuoja tik dėl didelės pagarbos Vardui.

Nors dauguma iš mūsų nepasigeria ir nepersirenginėja kostiumais per Purimą, kaip tai priimtina ir yra tapusi tradicija mūsų broliams judėjams („Jahudim“), tačiau tai, be abejonės labai tikra mūsų „hebrajiškų šaknų“ ir istorijos dalis.

Visagalis Jahua Persijoje išgelbėjo Savo žmones antrą kartą.

Pirmasis išgelbėjimas buvo iš Micraimo (lt. Egipto). Mes galime kasmet ką nors ypatingo veikti arba nieko nedaryti šio antrojo išgelbėjimo atminimo proga. Bet, turėtume perskaityti pasakojimą apie šį įvykį iš Esteros knygos ir būti dėkingi Visagaliui už didžiulį judėjų, kentusių nelaisvę tarp tautų, išlaisvinimą!

Svetimšaliai kreipdavosi į savo belaisvius žodžiu „JAHU“, kadangi jie tarnavo Visagaliui Jahua ir buvo vadinami Jo Vardu.

Belaisviai, tai – Judo ir Benjamino gentys, kitaip Rašte minimos kaip „Judo namai“. Vienas iš patekusių į babiloniečių ir persų nelaisvę buvo – Danielius. Atkreipkite dėmesį į paskutinį maldos sakinį, kurioje Danielius mini, kad Visagalio Jahua žmonės vadinami Jo Vardu, kurį mums paliudija ir moneta:

Dan 9, 19 Jahua išgirsk! Jahua atleisk! Jahua išklausyk ir veik! Nedelsk dėl savęs paties, mano Visagali. Juk Tavo vardu pavadintas Tavo miestas ir Tavo tauta.

Pagrindiniai veikėjai, įtraukti į įrašą:

Hadasa (dar žinoma kaip persišku vardu „Estera“), Mordechajus ir piktasis Hamanas, kuris planavo genocidą prieš judėjus (Jahudim) visoje Persų imperijoje.

Šiandien persai (tarp kurių yra mišrių judėjų palikuonių, kurie niekada negrįžo į savąją žemę) turi vyriausybę, kuriai vadovauja „modernusis“ Hamanas ir turėdamas galios, galėtų įvykdyti genocidą prieš tautą, kaip prieš jį bandė ir Hitleris. Kur yra visi tie, kurie ėjo prieš Izraelį, Jahua mylimą nuotaką? Jie visiškai susidėvėjo kaip drabužis!

Zch 8, 22 Daug tautų ir giminių ateis Jeruzalėn ieškoti kareivijų Jahua ir melstis Visagaliui Jahua’. 23 Taip sako kareivijų Jahua: ‘Tuomet dešimt vyrų iš įvairių tautų atėję įsikibs judėjui už skverno ir sakys: ‘Mes eisime su jumis, nes girdėjome, kad su jumis yra Visagalis’.

Jer 31, 3 Dar prieš tai man pasirodė Jahua, sakydamas: “Aš amžina meile tave pamilau, todėl esu tau ištikimas. 4 Aš atstatysiu tave, Izraelio mergaite. Tu vėl pasipuoši būgneliais ir linksmai šoksi su besidžiaugiančiais.

Įdomus pastebėjimas dėl dviejų hebrajiškų raidžių Alef (א) ir Mem (מ)

Šios raidės susijusios su TRIMIS istorijoje vykusiais didžiausiais Jahua išgelbėjimais! Visagalio Jahua tarnų vardai, kuriuos Jis panaudojo įvykdyti išgelbėjimus, prasideda raidėmis Alef (א) ir Mem (מ)

  1. Aaronas (א) ir Mozė (מ) -išgelbėjimas Egipte
  2. Estera (א) ir Mordechajas (מ) – išgelbėjimas Persijoje
  3. Elijahu (א) ir Mesijas (מ) – išgelbėjimas iš nuodėmės pasekmės.

Mordechajus buvo Esteros dėdė?

Esteros knygos 2 skyriaus 7 eilutė mums nurodo, kad Mordechajus nebuvo Hadasos (Esteros) dėdė, veikiau jos pusbrolis.

Visa tai yra realybė, todėl ir Tiesa. Visa, ką turime daryti – eiti realybėje, Tiesoje, paklusdami Kūrėjui, mylėdami Visgalį ir savo artimą ir būsime laisvi.

Aleliu-Jahua!

DALINTIS