Šavuot prasmė ir tradicijos.

Omer‘o dienomis mes ir pereiname tą procesą. Vidaus (dvasios) apsivalymo visuose keturiasdešimt devyniuose lygiuose.

1452
Sinajaus Kalnas. Toros dovanojimo vieta.
Sinajaus Kalnas. Toros dovanojimo vieta.

Neseniai pasibaigė Pesach ir Neraugintos duonos dienos, kurios yra skirtos išėjimo iš Egipto atminimui. O mums kaip tikintiems į Mesiją dar ir priminimas apie Jo atliktą darbą-auką šioje žemėje.

Taigi,  Šavuot atskirtoji Visagalio diena yra antra iš trijų atskirtų dienų. Šaloš regalim (trys atskirtos dienos). Toroje šios dienos susijusios su kelione į Beit a Mikdaš (Jeruzalės šventyką).

Ši atskirtoji diena prasideda šeštą Sivano mėnesį (pagal judėjišką kelndorių), ir tradiciškai judėjų minima vieną dieną Izraelyje ir dvi dienos – Diasporoj. Diaspora tai tautos dalis, gyvenanti ne savo istorinėje tėvynėje. Mes taip pat vadiname juos – pražuvusiomis Izraelio avimis, kurias atėjo surinkti Mesijas:

Mt 15:24 Jėzus sako: „Aš atėjau pas pražuvusias Izraelio namų avis“ 

Taigi, netrukus sulauksime Toros dovanojimo ant Sinajaus kalno – Šavuot (savaičių) atskirtų dienų.

tikintieji į Mesiją taip pat šią šventę žinome, kaip Ruah Ha Kodeš išliejimą kiekvienam kūnui:

Apd 2:1 Atėjus Šavuot (sekminių) dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. 2 Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. 3 Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų.

Šavuot atskirtos dienos metu ant apaštalų išsiliejo Ruah Ha Kodeš. Tie įvykiai, kaip liudijo Petras, buvo pranašo Joelio žodžių išsipildymas:

Jl 2:27 Žinosite, kad aš esu Izraelyje; aš esu יהוה, jūsų Alohim, ir kito be manęs nėra. Mano tauta nebebus sugėdinta per amžius. 28 Paskui išliesiu savo Ruah ant visos žmonijos; jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, jūsų seneliai sapnuos sapnus, o jūsų jaunuoliai turės regėjimų.

Šavuot (Savaičių), vadinama todėl, kad ji prasideda atskaičiavus septynias savaites (arba 49 dienos) nuo Pesach. שָבוּעַ (Šavua) – savaitė, שָבוּעוֹת (Šavuot) – savaitės.

Nuo Pesach iki Šavuot, skaičiuojame šias dienas, diena po dienos.

Tačiau ką duoda šis skaičiavimas? Kas turi vykti mūsų širdyse, sielose kai mes skaičiuojame šias dienas? Pabandysime atsakyti į šiuos klausimus.

Taigi, tarp Pesach ir Šavuot yra viena jungianti grandinės dalis – laiko tarpas, kuris vadinamas „Omero atskaičiavimas“ סְפִירַת הָעֹמֶר (SfirAt ha Omer) ir kuris tęsiasi septynias savaites arba lygiai 49 dienas (7×7=49).  Pasibaigus Sfirat ha Omer, 50-ąją dieną, prasideda Šavuot diena (Sekminės).

Toroje Visagalis kreipiasi į Moše (Mozę) tokiais žodžiais:

Kun 23:15 Ir atskaičiuokite sau nuo dienos po Šabato, nuo dienos kai atnešetė Omer‘o siūbuojamąją auką, septynias savaites, tai bus pini septyni Šabatai“ 

וּסְפַרְתֶּם לָכֶם, מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת, מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם, אֶת-עֹמֶר הַתְּנוּפָה: שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת, תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה.
(usfartem lahem, mimaharat ha šabat, mijom haviehem, et omer ha tnufa: šabatot, tmimot tihuena)

Omer – pėdas, surenkamas iš miežių, kuriuos nupjauna ir suriša kartu. Mūsų laikais, kai Šventyklos nėra, išpildyti šį įsaką tiesiogiai, tai yra atnešti pėda, neįmanoma. Tačiau šis veiksmas, Omero siūbavimas, turi pranašišką reikšmę:

Kun 23:16 <…>Tada atnešite יהוה naujo derliaus javų atnašą

Visagalis reikalauja naujų, tai yra pirmųjų nupjautų pėdų. Kaip pirmiena būsimos ir paskutinės Kūrėjo pjūties.

Kun 23:20 <…>siūbuojamąją atnašą יהוה akivaizdoje.

Ir atnešama į Kūrėjo akivaizdą. Mes taip pat būsime atnešami prie Kūrėjo į Jo akivaizdą, po mūsų pjūties.

Mesijas buvo pirmasis iš tos pjūties ir atneštas pas Kūrėją.

Kalbant apie įsaką “apskaičiuoti Omer’o dienas” tai jis išlieka galioje ir išpildomas šiomis dienomis. Kiekvieną vakarą, pradedant nuo sekančios dienos po Pesach, vakaro maldos pabaigoje sakoma: “Šiandien yra (pirma, antra, trisdešimta, … keturiasdešimt devinta) Omer’o diena”

Omer‘o skaičiavimo įsako šaknys jau pačiame Izraelio tautos gimime.

Manoma, kad būdami Egipto vergijoje Izraelis pasinėrė į 49 nešvarumo lygius, ir todėl buvo neverti, kad jiems būtų patikėta Tora. Po išėjimo iš Egipto nelaisvės Izraelio tauta tapo vergai. Taip vergais… vergais pabėgusiais iš nelaisvės. O Pesach metu prasidėjo išlaisvinimo procesas fiziniame lygmenyje, bet iš tiesų laisvais dvasiniame lygmenyje, galima buvo tapti tik gavus Torą. O tam buvo reikalinga pilnai apsivalyti nuo Egipto nešvaros. Nuo jungo į kitus polinkius ir klaidingo požiūrio.

Omer‘o dienomis mes ir pereiname tą procesą. Vidaus (dvasios) apsivalymo visuose keturiasdešimt devyniuose lygiuose.

Žinome, kad šiomis dienomis mes apsivalome, kitaip tariant apsipjaustome savo širdis.

Rom 2:28 Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydu, ir ne tas tikras apipjaustymas, kuris išoriškai atliktas kūne. 29 Tiktai tas yra žydas, kuris toksai viduje, ir tiktai tuomet yra apipjaustymas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. 

Išminčiai sako, kad žmogus yra dvasinė konstrukcija turinti 10 ספירות “sfirot”, t.y. 10 dalių, kiekviena iš kurių reiškia kitokį santykį tarp žmogaus ir Kūrėjo. Trys iš jų (protas, išmintis, intelektas) kurių nereikia koreguoti, gerinti. O likusios 7 dalys atitinka septynias Kūrimo Dienas ir septynias pagrindines (raktines) Izraelio asmenybes.

  • חסד/Chesed (geranoriškumas)– Abraomas,
  • גבורה/Gvura (drąsumas, griežtumas) – Izaokas,
  • תפארת/Tiferet (tiesa, harmonija, mokėjimas atrasti balansą) – Jokūbas,
  • נצח/Necach (pergalė, ryžtingumas)– Mozė,
  • הוד/Hod (šlovė, didybė) – Aaronas,
  • יסד/Jesod (pamatas, pagrindas, teisingumas) – Jozue,
  • מלכות/Malchut (karalystė) – Dovydas.

Būtent šios septynios likusios dalys gali būti nuolatos tobulinamos.

Mūsų pareiga per šias septynias savaites pravesti „inventorizaciją“ ir padirbėti su šiomis septyniomis midot (savybėmis).

Taip pat Šavout šventės metu Visagalis nurodo atnešti 2 duonos kepalus:

Kun 23:17 Atnešite iš savo gyvenviečių kaip siūbuojamąją atnašą du duonos kepalus, kiekvieną iš dviejų dešimtadalių efos. Jie turi būti iš geriausių miltų, kepti su raugu kaip pirmienos יהוה.

Du duonos kepalai, kurie simbolizuoja du Izraelio namus (Judas ir Izraelis-pražuvusios Izraelio avys), kurie pranašiškai bus sujungti į vieną, nors šiandien dar jie yra atskiri. Lygiai kaip ir du avinėliai (Judas ir Izraelis), kurie bus Kadoš ir priklausys kunigui. Kunigui, Melchizedeko būdu.

Ez 37:15 Mane pasiekė יהוה žodis: 16 „Žmogau, pasiimk pagalį ir parašyk ant jo: ‘Judo ir jam ištikimų izraelitų’. Tuomet paimk kitą pagalį ir parašyk ant jo: ‘Juozapo ­ tai yra Efraimo pagalys ­ ir visų jam ištikimų Izraelio namų’. 17 Suglausk juodu vieną su kitu, kad būtų sujungti tavo rankoje.

Kun 23:20 Kunigas pakylės juos,­ tuos du avinėlius,­ drauge su pirmienų duona kaip siūbuojamąją atnašą יהוה akivaizdoje. Jie bus šventi יהוה ir priklausys kunigui. 

Hbr 5:5 Taip pat ir Mesijas ne pats sau suteikė garbę tapti vyriausiuoju kunigu, bet tas, kuris jam pasakė: Tu esi mano Sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. 6 Kitoje vietoje jis sako: Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu.

Taigi, septyni septynetai, 49 dienos yra žmogiškos ir dedamos mūsų pastangos, šiomis dienomis atnešti savo auką-širdį, o penkiasdešimtoji diena – jubiliejus, tą dieną Kūrėjas išlieja savo Ruah.

DAR KELETAS JUDĖJŲ TRADICIJŲ:

Šią dieną judėjai skaito Rūtos knygą. Kodėl? Todėl, kad šioje knygoje pasakojama apie vidinį derlių, ryžtą, tikėjimą ir pan.. Taip pat, Rūta tapo Izraelio, mūsų Alohim sekėja, lygiai taip pat, kaip ir pats Izraelis (pražuvusios avys + Judas = mes), gavęs Tora ant Sinajaus kalno, nusekė paskui Alohim. Ypatinga tradicija – Šavuot išvakarėse visą naktį skaityti Torą.

Taip pat šią dieną įprasta valgyti pieniškus produktus, nes kai Alohim davė savo Torą, tuomet gimė Hebrajų tauta ir, galima sakyti mes – Hebrajai (12 genčių) buvome kaip naujagimiai, o naujagimiai geria tik pieną.

O štai penkiamečiai judėjų vaikai, Šavuot metu privalo skaityti abėcėlę lydint ypatingu desertu – medumi, kadangi Psalmėse parašyta:

Ps 119:103 Kokie malonūs tavo žodžiai mano gomuriui, saldesni už medų mano burnai!

Vienas iš pagrindinių Šavuot atskirtos dienos tradicijų – dešimties įsakymų skaitymas sinagogoje. Pasakojama apie Toros dovanojimą. Tuo metu, kada skaitomi Dešimt Įsakymų (עשרת הדיברות) įprasta stovėti.

חג שבועות שמח
Hag Šavuot Sameah!