Vakarinė malda

1084

Tėve, paguldyk mane ir pakelk ramybėje. Atverk man Savo Išmintį Savo gerais patarimais, pataisyk mane. Dėl savo vardo gelbėk ir saugok mane nuo priešo, maro, kalavijo, bado ir sielvarto. Pašalink gundytoją ir Savo sparnais pridenk mane, nes Tu – mano Visagalis Kūrėjas, mano apsauga ir Gelbėtojas. Tu gailestingas Valdovas! Saugok mane dabar ir per amžius. Šlovė Tau יהוה – dieną, šlovė Tau יהוה – naktį, šlovė Tau יהוה – kai einu ilsėtis, šlovė Tau יהוה – kai atsibundu ir keliuosi, nes Tavo rankose gyvųjų ir mirusiųjų sielos. Tavo patikimose rankose mano dvasia. Dangaus Tėve, Tu išgelbėjai mane Savo Sūnaus aukos dėka, apreišk Savo vardą ir įtvirtink Savo galybę bei vesk mane Savo Tikruoju Keliu. Visatos Valdove, kuris dar iki pasaulio sukūrimo buvai ir kuris būsi po pasaulio pabaigos, Tu vienas pasiliksi Visagaliu Valdovu, dangaus ir žemės Kūrėju. Tu buvai, Tu esi ir amžinai pasiliksi Savo šlovėje. Tu esi vienintelis ir nėra Tau lygių. Tu esi be pradžios ir pabaigos, Tavyje – galybė ir valdžia. Tu esi mano Visagalis Kūrėjas, mano Gelbėtojas, mano priebėga nelaimės metu, mano taurė sunkumuose. Šio poilsio metu aš atiduodu savo sielą ir kūną į Tavo rankas. Visagalis su manimi, aš nieko nebijau.

 

Vertė: Arvydas Buivydas

DALINTIS