Visagalis Kūrėjas kalbėjo: “Tai žemės gyvuliai, kuriuos jums leista valgyti”

5380

Kad gyvūną būtų galima valgyti, jis turi turėti skeltą nagą ir gromuliuoti, pavyzdžiui, elnias, ožka, karvė. Jie turi skeltą nagą ir gromuliuoja.

Kun 11:4 “Nevalgysite ir laikysite nešvariu tą, kuris gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą kaip kupranugaris. Jis gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą, todėl yra nešvarus. Nešvarus yra barsukas, nes jis gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą; taip pat kiškis, nors jis gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą. Ir kiaulė, nors ji turi skeltą nagą, bet negromuliuoja. Tų gyvulių mėsos NEVALGYSITE ir neliesite jų maitos. Jie jums yra nešvarūs”.

10 “Tais, kurie kruta ir gyvena vandenyje, bet neturi pelekų ir žvynų, jūs bjaurėsitės, nevalgysite jų mėsos ir nepaliesite jų maitos. Visi gyviai, kurie gyvena vandenyje ir neturi pelekų ir žvynų, bus jums nešvarūs.” Čia kalbama apie “jūros gėrybes”: unguriai, krevetės, austrės, kalmarai, midijos, vėžiai…

Kad galėtume žuvį valgyti, ji turi būti “švari” tai yra turi turėti pelekus ir žvynus!

Jūros „gėrybės“, kurios neturi nei žvynų nei pelekų, maitinasi kitų žuvų dvėselėna. Jos sukurtos, kad apvalytų jūros dugną nuo nešvarumų ir šiukšlių. Jose pilna mikrobų, bakterijų, parazitų ir virusų. Valgyti jūros gėrybes yra tas pats kaip valgyti dulkių siurblio turinį, šiukšliadėžės turinį, ar vandens filtrą, kuris surinko visus teršalus, chemikalus, šlapimą, išmatas, negyvas lasteles, supuvusį maistą, bakterijas ir visa kita ką tie organizmai yra sukurti apvalyti savo zonose, kuriose gyvena. Jūros gėrybės yra nešvarios, antisanitarinės, pilnos parazitų, kirminų ir ligų. Visa tai patenka į žmonių, valgančių šias “jūros gėrybes”, organizmą ir iššaukia įvairias ligas, negalias ir alergijas. Žmonės gadinasi sveikatą antibiotikais ir leidžia pinigus vaistams, vietoje to, kad nustotų valgyti ligų sukėlėjus. Taip atsitinka, kada žmogus atitolsta nuo Kūrėjo mums duotos instrukcijos (Toros) ir mano esantis savo gyvenimo šeimininkas, kuris viską supranta.

Instrukcijos buvo duotos ne tam, kad pakenktų žmonijai, bet kad apgintų ir apsaugotų – ir kad NESIRGTUME.

13 “Paukščiai, kurių jūs nevalgysite, bet bjaurėsitės, yra: erelis, grifas, jūros erelis; peslys ir vanagėlis su visa jo gimine; visa varnų giminė”.

Kūrėjas davė tokius nurodymus dėl to, kad šie gyvūnai minta dvėseliena, kitų gyvūnų lavonais. Ar jūs tikrai norite valgyti paukščius, kurie minta dvėseliena ir gyvūnus, kuriuos numuša ar suvažinėja automobiliai ant kelio? Kas, važiuodamas keliu ir pamatęs nudvėsusį šešką, sako: “šitas šeškas taip skaniai atrodo. Brangioji, sustabdyk automobilį, kad galėčiau jį parsivešti namo ir suvalgyti“. Niekas.

21 “Jums leista valgyti tuos keturkojus vabzdžius, kurių paskutinės kojos ilgesnės ir jie šokinėja ant žemės.”

Čia kalbama apie žiogus, taip, juos valgyti leidžiama. Kai kuriose šalyse taip ir daro. Atėjus Didžio sielvarto metui, žinosite, kad žiogus galima valgyti.

22 “Visa skėrių giminė ir didieji žiogai su visomis jų giminėmis.” Bet jūs nevalgysite kitų vabzdžių, kurie vaikščioja keturiomis kojomis. Jei kas paliestų juos negyvus, bus nešvarus iki vakaro; jei kam reikėtų nešti kurį nors iš jų negyvą, tas plaus savo rūbus ir bus nešvarus iki vakaro.”

Judaizmas– tai vienintelė religija, žinoma žmogui per visą pasaulinę istoriją, kuri turi labiausiai išvystytą sanitarinę sveikatos apsaugos sistemą, ką mokslas tik dabar, per paskutinį šimtmetį, patvirtino. Tai, kaip Visagalis Rašte nurodė valgyti ir valyti maistą, nerasite jokioje kitoje religijoje, net nieko panašaus…

Labiausiai išsivysčiusi senovės kultūra skaitėsi- egiptiečių. Net gi šiandieną pasaulinio masto mokslinininkai, pasakys, kad egiptiečių kultūra buvo labiausiai išsivysčiusi, bet jų medicina ir jų sveikatos apsaugos standartai buvo siaubingi.TRAGIŠKI. Jie gėrė kraują, neplovė rankų prieš valgį…

Pažiūrėkite į judėjų tautą arba Izraelitus. Kūrėjas sako jiems, Kun 11:24-28 „Jeigu jūs prisiliesite prie lavono, tai nuplaukite savo kūną ir išskalbkite savo rūbus.“ Kam? Kad nesusirgtumėte. Ar tai tik apeiga ar tame yra kažkokia prasmė?

26 eilutė: “Kiekvienas gyvulys, kuris turi neskeltą nagą ir negromuliuoja, bus laikomas nešvariu-kas prisiliestų prie jo maitos, bus nešvarus. Gyvuliai, kurie turi keturias kojas ir eina letenomis, bus jums nešvarūs-kas prisiliestų prie jų maitos, bus nešvarus iki vakaro” Čia kalbama apie nudvėsusius gyvūnus. Tai nereiškia, kad mums nevalia glostyti šuns. Logiška, kad čia kalbama apie gyvūnų lavonus. 28 „kas neštų jų maitą, plaus savo drabužius ir bus nešvarus iki vakaro, nes tai yra jums nešvaru.”

Čia nekalbama apie nuodėmę. Kalbama apie tai, kad jūs galite netyčia prisiliesti prie maitos (lavono). Jeigu jūs netyčia prisilietėte prie kažko ir net gi nežinote, ar tai nudvėsęs gyvūnas, jūs privalote nusiplauti rankas, visą kūną, išskalbti rūbus ir skaitytis kad esate nešvarus iki vakaro.

33 “Jei kas iš jų įkristų į molinį indą, jis bus suteptas ir turės būti sudaužytas.”

Senoviniai moliniai indai būdavo dviejų rūšių. Vieni yra pagaminti iš akmens, o kiti iš molio. Molis yra labai labai porėta medžiaga. Eiliniai žmonės paprastai turėjo molines puodynes ir dubenis. Todėl jeigu įkrisdavo musė arba šikšnosparnis arba kitas nešvarus gyvūnas į sriubos dubenį, jie negalėdavo iš jo valgyti. Kodėl? Todėl, kad bakterijos paklius ne tik į sriubą, bet ir į dubenį. Jie negalėdavo valgyti ne tik sriubos, bet turėdavo sunaikinti ir patį dubenį. Todėl, kad kai tik bakterijos įsiskverbia į molinio dubens poras, jau niekada jų iš ten negalima išnaikinti. Mūsų Tėvas יהוה yra protingas ir mus labai myli. Jis ne tik sako: “Jūs negalite valgyti tos sriubos“. Bet Jis sako: “Sunaikinkite indą.“ Dabar jeigu jūs paprastas žmogelis, nelabai turtingas, ir negalite taip paprastai nueiti į prekybos centrą ir nusipirkti indų komplekto, tai ta situacija jums yra nemaža problema. Bet kas atsitinka jeigu jūs imate ir nepaklausote יהוה Visagalio? Ką jums svarbiau išsaugoti: dubenį ar gyvybę? Nuspręsti galite tik jūs.

Lygiai taip pat ir šiandieną mes atsiduriame panašioje situacijoje: norite neklausyti ir nevykdyti ką sako יהוה, todėl kad nesuprantate arba nenorite tinkamai elgtis, ar vis dėlto jūs norite gyventi? Todėl Jis ir sako: „Daryk tai ką Aš sakau ir gyvensi. Aš tave praturtinsiu. Jeigu nedarysi tai, ką Aš sakau, tai Aš nekaltas. Aš tau kalbu, nedetalizuodamas.“ Ar turi tėvai sakyti vaikams visas smulkmenas, detales?

41 “Visais gyvūnais, kurie šliaužia ant žemės, jūs bjaurėsitės ir jų nevalgysite. Nevalgysite šliaužiančių ant pilvo, nei ropojančių keturiomis, nei turinčių daugiau kojų, nes jie yra jums pasibjaurėjimas. Nesusitepkite jais ir nieko iš jų nepalieskite, kad nebūtumėte nešvarūs”

46 eilutė: Aš esu יהוה, jūsų Visagalis Kūrėjas; būkite kodeš (atskirti), nes Aš esu kodeš.

Hebrajų kalboje žodis “kodesh” reiškia atskirtas (šventas). Ar nenuostabu, kad Kūrejas sieja atskyrimą (šventumą) su tuo ką jūs valgote?

Kun.11.45-47 “Aš esu יהוה, kuris jus išvedžiau iš Egipto žemės, kad būčiau jūsų Aloahiym (Visagalis). Būkite kodeš (šventi), nes Aš esu kodeš (šventas). Tai Tora apie gyvulius, paukščius ir visus gyvius, kurie kruta vandenyje ir gyvena žemėje, kad žinotumėte skirtumą tarp švaraus ir nešvaraus, kas leista valgyti ir kas neleistina”

1 Pt 1:15 “Bet, kaip atskirtas (šventas) yra Tas, kuris jus pašaukė, taip ir jūs būkite atskirti (šventi) visu savo elgesiu, nes parašyta: “Būkite atskirti, nes Aš esu atskirtas”

Daugelis tikinčiųjų net neįtaria, kad Petras cituoja Kunigų 11 skyrių, kur išdėstytas įstatymas apie švarų ir nešvarų maistą. Apaštalas, parašęs tai, žinojo iš kur šita citata. Turime sutikti su tuo, kad Petras, visiškai pasitikėjo tuo, kas parašyta Kunigų 11 skyriuje. Įprastai, jeigu kažkas yra cituojama, reiškiasi yra visiškas pritarimas tam, kas cituojama. Štai ką Petras pasakė: „Mozė pasakė 11 Kunigų skyriuje: būkite atskirti“. Niekas nekaltins Petro, laiško autoriaus neteisingu citatos naudojimu arba kad ištraukta iš konteksto. Jeigu jis naudotų tokią frazę: “Būkite atskirti, todėl, kad Aš atskirtas”, išplėšdamas iš konteksto – tik tai tam, kad jinai gražiai skamba, tai tada būtų problema, nes tai reikštų, kad mes negalime pasitikėti visu Brit Chadaša (NT) – jeigu apaštalai ištraukia iš Toros citatas iš konteksto.

Vienas ponas parašė mokslinę ataskaitą, kuri buvo publikuota Džono Chopkinso instituto leidžiamame laikraštyje 1953 metais. Jis nusprendė: „Žinote ką? Aš imsiu tyrinėti Kunigų knygos 11 skyrių.“ Jis buvo mokslininkas. Jis surinko visus įmanomus nešvarius gyvūnus, žuvis ir visus įmanomus švarius gyvūnus ir žuvis. Ir norėjo išsiaiškinti ar yra mokslinis pagrindas tam, ką Kūrėjas pasakė. Jis atrado, kad Visagalis Kūrėjas yra protingesnis negu mes. Štai ką jis pasakė savo išvadose:“ Ypatingo dėmesio sulaukė eksperimentai, kuriuos atlikome tyrinėdami vidaus raumenų drėgmę ir kraujo tirpalus, kuriuos paėmėme iš įvairių rūšių žuvų. Buvo ištirta 54 rūšių žuvies mėsos toksinų ekstaktai. Ir nustatyta, kad ekstraktai paimti iš žuvų, turinčių žvynus ir pelekus (būtent šitos žuvys Rašte vadinamos švariomis), mėsos, yra praktiškai nenuodingi t.y. neturi toksininių medžiagų. Tuo tarpu, ekstraktai paimti iš žuvų, kurios neturi žvynų ir pelekų, buvo labai apnuodyti.“ Toliau jis kalba apie švarių ir nešvarių gyvūnų tyrimus. Štai ką jis pamatė, kad daugiau negu 90 procentų daigų, kuriuos jis bandė užauginti lėkštutėse ant tų gyvūnų vidaus raumenų drėgmės, kai tai buvo švarūs gyvūnai, viskas augo. Mažiau negu 50 procentų nuo nešvarių gyvūnų irgi augo. Šitas eksperimentas parodė, kad nešvarūs gyvūnai 100 procentų nuodingesni. O švarių gyvūnų toksiškumas yra beveik nulis procentų.

Moksliškai įrodyta, kad kiekviena žmonėms žinoma liga yra susieta su ląstelės pažeidimu toksinais. Kai jūsų ląstelės toksiškos, tie toksinai pavirsta kraujotakos deguonimi. Kraujotaka stengiasi iš jų išsivaduoti, bet jeigu tie toksinai atras silpną vietą organizmo kraujotakoje, tai jie ten įsitvirtins. Rezultatas: skydliaukės suaktyvėjimas arba širdies kraujagyslių liga, arba dar kažkas. Kiekviena žinoma liga yra sukeliama toksinais arba pažeistais laisvaisiais radikalais.

Mes esame laisvi valgyti arba nevalgyti žemės nuodus. Kiaulės yra vienas iš didžiausių ligų nešiotojų žemėje. Ligų kontrolės ir profilaktikos centras tvirtina, kad kasmet daugiau negu 100 virusų patenka iš Kinijos į Jungtines Amerikos Valstijas per kiaules. Kiekviena gripo forma, kuri yra žinoma žmogui, kyla iš kiaulių. „Kiaulių gripas“ – tik prekybinis triukas.

O kaip dėl trichinelės kirminų? Kiek iš jūsų norėtų jų turėti? Kiek iš jūsų žinote, kad žmonės jas valgo? Yra atvejų, kada daktarai manydami, jog žmogus turėjo auglį galvoje- darė operaciją tam augliui pašalinti. Operacijos metu, prapjovus kaukolę smegenyse rasti gyvi šliaužiojantys trichinelės kirminai. Pasižiūrėkite patys, operacija buvo nufilmuota ir ši medžiaga yra Youtubėje.

Kas yra tricheneliozė? Tai trichinelės lerva, o trichinelę randa įvairių rūšių mėsoje. Kiaulieną ir šernieną paprastai rekomenduojama pilnai iškepti. Priežastis tame, kad gaminant kiaulieną labai sunku iš jos pašalinti trichineliozę ar trichinelės parazitus. Todėl, kad kiaulienos mėsos struktūra ypatinga. Ši mėsa net nėra skirta tam, kad paversti kiaulės riebalus į energiją žmogaus organizme, tas procesas vadinasi hidrolize. Kiaulė sugeria toksinus (nuodus), kuriuos jinai ėda. Kiaulė gali suėsti nuodingą gyvatę, ir nenudvėsti. Šimtus metų atgal jie surinkdavo kiaulių kaimenę, ir jeigu norėdavo turėti žaidimui golfo lauką, tai paleisdavo kiaules, kurios suėsdavo visas gyvates, esančias tame lauke. Todėl, kad paprastai golfo žaidėjai įmuša kamuolius miške ir jie nenori, kad juos mirtinai sugeltų gyvatė, todėl kiaulės ėda gyvates ir nedvėsia. Todėl, kad jos gali sugerti toksinus. Ir taip, tie trichinelės kirminai įsitvirtina kiaulės raumenyse, nei kiek nekenkdami kiaulėms. Jeigu gamindami kiaulieną, neatsikratote parazitų (o dauguma mokslinių žurnalų tvirtina, kad parazitai dažniau išgyvena, negu neišgyvena), tai jie paklius į jūsų organizmą.

Hidrolizė- tai toks procesas, kai riebalai paverčiami energija. Žmogaus kūnas negali kiaulienos riebalų paversti į žmogaus energiją. Todėl, vyksta tai, kad patys riebalai ląstelių lygyje įsitvirtina mūsų raumenyse, ir raumenų audiniai įsitvirtina, ląstelių lygmenyje, tai yra mikroskopiniame lygmenyje, aplink kiaulės riebalų ląsteles. Tokiu būdu, tai ką jūs valgote įgyja visai kitokią prasmę. Jūsų organizmas negali to atsikratyti.

Kiauliena, pačioje pradžioje nebuvo sutverta tam, kad ja maitintis. Tai tas pats, kas valgyti metalą. Metalas- geras dalykas. Todėl, kad jis gali įsitvirtinti net jūsų smegenyse. Ir kai kurie moksliniai žurnalai teigia, kad Alzhaimerio liga, yra pasekmė metalo pertekliaus organizme. Yra dalykų, kurių jums neverta valgyti. Kiaulės – vienas iš nešvarių gyvūnų, apie kuriuos יהוה pasakė: “Nevalgykite jų“. Kiaulės, vėžiai, kalmarai, sraigės, krevetės, ereliai, grifai. Jie yra mūsų planetos dulkių surbliai.

Morkaus evangelija ir kitos Rašto vietos, kurios naudojamos, kad pagrįsti tai, kad mes galime viską valgyti.

Mk 7: “Pas Jį susirinko fariziejų ir keli Rašto žinovai, atvykę iš Jeruzalės. Jie, pamatę kai kuriuos Jo mokinius valgant duoną suterštomis (tai yra neplautomis) rankomis, pradėjo priekaištauti. Mat fariziejai ir visi žydai, laikydamiesi prosenių tradicijos, valgo tik nusiplovę rankas”.

Rašte nėra nei vienos vietos, kur būtų parašyta, kad reikia plauti rankas prieš ar po valgio. Tokios buvo prosenių tradicijos, kaip čia ir pasakyta.

Mk 7:4 “Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra daug kitų nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami tradicija, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo.”

Plauti rankas prieš maistą yra gera mintis. Tai neblogas paprotys, tačiau judėjai tai pavertė į įstatymo laikymąsi. Bet tokio įstatymo Rašte nėra.

5 “Taigi fariziejai ir Rašto žinovai Jį klausė: “Kodėl Tavo mokiniai nesilaiko prosenių tradicijos ir valgo duoną neplautomis rankomis?” Jis jiems atsakė: “Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: ‘Ši tauta gerbia mane lūpomis, bet jų širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, žmogiškus priesakus paversdami mokymu.

Šiandieną pasaulyje yra labai daug vietų, kuriose, Visagalio tautą iš tikrųjų moko žmonių priesakų, bet ne Kūrėjo įsakymų.

8 “Palikdami Visagalio įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių tradicijų… Mesijas pridūrė: “Puikiai jūs paverčiate niekais Visagalio įsakymą, kad tik išsaugotumėte savo tradicijas!

Štai čia yra ta vieta iš kurios teologai klaidingai nusprendė, kad Mesijas paskelbė nešvarių gyvulių mėsą, švarią valgymui. Sušaukęs visus žmones, Yahushua kalbėjo: 14 “Paklausykite manęs visi ir supraskite:  “nėra nieko, kas, iš išorės patekęs į žmogų, galėtų jį suteršti. Žmogų suteršia vien tai, kas iš žmogaus išeina. Kas turi ausis klausyti-teklauso” Kai sugrįžo nuo minios į namus, Jo mokiniai paklausė apie palyginimą. Jis jiems sako: “Nejaugi ir jūs nesuprantate? Argi neaišku jums, kad visa, kas patenka į žmogų iš lauko, negali jo suteršti?”

Panašu, į tai, lyg mūsų negali suteršti joks maistas, kurį mes valgome. Būkime atidesni. Ir Jis pasakė: “Žmogų suteršia tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, klasta, nesusilaikymas, pavydas, piktžodžiavimai, išdidumas, kvailystė. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų.”

Ir toliau seka kita tema. Kai Mesijas grįžta prie 18 eilutės, kur pasakyta „Nejaugi ir jūs nesuprantate? Ar gi neaišku jums, kad visa kas patenka į žmogų į vidų iš lauko, negali jo suteršti.“ Mesijas Yahushua kalbėjos su judėjų vadais ir mokytojais.

Judėjų mokytojai tikrai žinojo, ką Tora kalba apie tai, kas yra maistas. Jeigu Yahushua jiems būtų sakęs: „Aš visą maistą (visus nešvarius gyvulius) paskelbiu švariais. Dabar jūs galite valgyti grifus“, jie būtų jį suėmę ir pakorę vietoje. Pirmame amžiuje negalėjo to būti, kad judėjų mokytojas, mokytų priešingai, negu moko Tora, kitaip jis būtų netekęs savo įgaliojimų ir būtų iškart užmėtytas akmenimis. Jeigu Mesijas Yahushua, sako: „Galite valgyti ką norite“ – ir jis prieštarauja tam, kas parašyta Toroje, tai kodėl sekančiame sakinyje nepasakyta, kad fariziejai persiplėšė rūbus ir nenuėjo pas vyriausiąjį kunigą, tempdamiesi Jį į sinedriono teismą? Todėl, kad jie žinojo, kad Jis to nesakė.

Štai ką iš tiesų Mesijas kalbėjo Morkaus 7 skyriuje: to laikmečio religiniai vadovai skelbė, kad duona tampa nešvari, jeigu kažkas ją valgo, prieš tai, ritualiniu būdu nenusiplovęs rankų. Be to, jie sakė, kad jeigu jūsų rankos nešvarios (nenuplautos religiniu ritualiniu būdu), ir jūs prisilietėte prie švaraus gyvūno, tai jūs tą švarų gyvūną pavertėte nešvariu ir negalite jo valgyti. Kažkuria prasme tai logiška. Jeigu jūsų rankos nešvarios, ir jūs padėjote jas ant duonos, kas norės valgyti tą duoną, po to kai jūs lietėte ją nešvariomis rankomis? Tame yra logikos. Bet reikia suprasti, kad fariziejai tai pervedė į religinę kategoriją, ir jie padarė visus gyvūnus, kuriuos יהוה pavadino švariais, nešvariais, vien dėl to, kad jie buvo paliesti ritualiniu būdu neplautomis rankomis. Ir dar: judėjai dar ir šiandien tiki, kad kai atsikeli ryte, reikia nusiplauti rankas tuo pačiu ritualiniu būdu, tam, kad nuvyti piktąsias dvasias, nes kol mes miegame piktosios dvasios mums nubudus lieka ant mūsų pirštų! Ką? Pasidomėkite patys. Paieškokite informacijos internete apie judėjinius rankų apsiplovimus ir suprasite apie ką kalbėjo Mesijas ir kodėl jis rankų nesiplovė tuo jų nurodytu būdu. Taigi Yahushua fariziejams prieštarauja ir sako, kad jie turi daug taisyklių apie gyvūnus, apsiplovimus ir apie tai, ką galima valgyti, ir ko jums nevalia valgyti, – virš tų taisyklių, kurias davė Visagalis.

Jie netgi nustatė taisykles visiems švariems gyvūnams: kaip juos reikia pjaustyti, sūdyti, plauti, o jeigu jūs nesielgėte taip, kaip jie pasakė, tai gyvūnas tampa nešvariu. O Yahushua sako: “Vėjai! Mano Tėvas sukūrė šiuos gyvūnus švarius ir jie yra švarūs (leistini valgyti). Net gi jeigu jūs juos apipilsite purvu, jie vistiek liks švarūs ir jūsų nesuteps!“.

Neverta švaraus (leistino valgyti) gyvūno mėsos apipilti purvais, bet ir tuo atveju ji bus tinkami maistui. Ta mėsa tebėra švari pagal Toros nurodymus. Ir taip Yahushua pakyla kaip Mokytojas ir kaip Visatos Valdovas, Žodis tapęs kūnu, ir Jis sako: „ Aš paskelbiu, kad visas maistas, Mano Tėvo duotas, kaip tinkamas maistui yra švarus“.

Jeigu mes nesuprasime, kas yra maistas, kai šitie judėjų mokytojai kalbasi su kitu judėjų Mokytoju, ir judėjų Mokytojas vardu Yahushua sako, kad visas maistas yra švarus, tai mes būsime linkę, skaitydami šitą Rašto vietą ir pridėti prie jos tai, kuo mes tikime ar kuo norime tikėti. Tai yra mes prirašysime mūsų supratimą kas yra maistas pagal mus, bet ne pagal Visagalį Kūrėją.

Apaštalų darbai 10 skyrius.

Tai Petro regėjimas.

Apd 10,1 Cezarėjoje gyveno vyras, vardu Kornelijus, vadinamosios italų kohortos šimtininkas.

Apd 10,2 Jis buvo dievotas ir drauge su savo namiškiais gerbė Visagalį, gausiai šelpdavo žmones ir nuolat melsdavosi Aukščiausiajam.

Apd 10,3 Kartą, apie devintą valandą, jis regėjime aiškiai išvydo pas jį ateinantį Visagalio malach (angelą), kuris jam tarė: “Kornelijau!”

Apd 10,4 Tas, pažvelgęs į jį, išsigando ir paklausė: “Kas yra, valdove?” Šis jam atsakė: “Tavo maldos ir gailestingumo aukos pakilo Visagalio akivaizdon, ir Jis tave prisiminė.

Apd 10,5 Dabar siųsk vyrus į Jopę ir pasikviesk Simoną, vadinamą Petru.

Apd 10,6 Jis svečiuojasi pas vieną odininką, Simoną, kurio namai stovi prie jūros. Petras pasakys tau, ką turi daryti”.

Apd 10,7 Kai su juo kalbėjęs malach (angelas) pasitraukė, Kornelijus pasišaukė du tarnus ir vieną pamaldų kareivį

Apd 10,8 ir, viską jiems išaiškinęs, išsiuntė į Jopę.

Apd 10,9 Rytojaus dieną, kai šitie keliaudami artinosi prie miesto, Petras užlipo ant plokščiastogio melstis. Buvo apie šeštą valandą.

Apd 10,10 Jis pasijuto labai išalkęs ir norėjo užkąsti. Kol jam ruošė valgį, jį ištiko dvasios pagava.

Apd 10,11 Jis išvydo atsivėrusį šemaym (dangų), iš kurio jam leidosi žemyn kažkoks padėklas, lyg didelė marška, pririšta už keturių kampų ir nuleidžiama žemėn.

Apd 10,12 Jame buvo įvairiausių žemės keturkojų, laukinių žvėrių, roplių ir padangės paukščių.

Iš šemaym pasigirdo balsas, kuris pasakė: “Kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk!” Bet Petras atsakė: “Jokiu būdu, Visagali! Aš niekuomet nesu valgęs nieko sutepto ar nešvaraus”.

Čia mes turime Petrą, kuris regi neįprastai keistą regėjimą. Daugelis pastorių ir kiti žmonės, aiškina šią Rašto vietą, lyg Visagalis būtų pasakęs Petrui:“ Dabar tu gali valgyti viską, ką tik nori“.

Mintimis grįžkime į septintą Morkaus evangelijos skyrių, kur Yahushua sako: „Aš skelbiu visą maistą švariu. “Jeigu tą akimirką Mesijas pasakė, kad mes galime valgyti viską, ką tik norime ir Jis kreipėsi į visus mokinius ir mokytojus, į visus judėjus, sakydamas: “Jūs galite valgyti viską, ką tik norite“, tai kodėl Petras nepriėmė Mesijo mokymo (Mk 7 skyriuje) ir praėjus mažiausiai dešimčiai metų po Yahushua mirties vis dar nevalgė nieko sutepta? Iš to suprantame, kad Mesijas Mk 7-ame skyriuje nepaskelbė, kad galima valgyti tai, kas sutepta.

Apaštalų darbų 10 skyriuje, matyti, kad Petras iš viso nesuprato to regėjimo ir jo prasmės. Kodėl? Matome, kad 16-oje eilutėje tai įvyko triskart. Marška kilo atgal į šemaym (dangų). Tris kartus reikėjo Petrui parodyti tą regėjimą. Kodėl? Todėl, kad jis jo nesuprato. Ir taip, aišku, kad kaip tą regėjimą suprato Petras , o būtent „Aš negaliu valgyti tų nešvarių gyvūnų“, akivaizdu, kad יהוה, Visatos Kūrėjas, ne tai jam norėjo pasakyti. Jeigu būtų būtent taip, kaip Petras suprato, tai nebūtų reikėją to regėjimo Petrui rodyti tris kartus.

17 „ Petrui tebesvarstant, ką galėtų reikšti matytas regėjimas,…“ (Todėl, kad jis nesuprato. Jis galvojo, kad tai apie maistą, bet dabar, po trijų kartų, jis pradeda suprasti). Štai Kornelijaus pasiuntiniai, išklausinėję, kur Simono namai, sustojo prie vartų.

Apd 10,18 Jie sušukę paklausė: “Ar čia vieši Simonas, vadinamas Petru?”

Apd 10,19 Petrui, vis tebemąstančiam apie regėjimą, Ruach tarė: “Štai trys vyrai ieško tavęs.

Apd 10,20 Kelkis, lipk žemyn ir keliauk su jais nė kiek nedvejodamas, nes Aš juos atsiunčiau”.

Apd 10,21 Taigi Petras nulipo žemyn pas Kornelijaus siųstus vyrus ir tarė: “Štai aš, kurio ieškote. Su kokiu reikalu atėjote?”

Apd 10,22 Tie atsakė: “Šimtininkas Kornelijus, teisus ir dievobaimingas vyras, turintis gerą vardą visoje žydų tautoje, gavo iš atskirtojo malach (šventojo angelo) nurodymą pakviesti tave į savo namus ir išklausyti tavo žodžių”.

Apd 10,23 Tada Petras paprašė juos į vidų ir svetingai priėmė.

Priežastis, dėl kurios Ruach ha Kodeš (Kūrėjo atskirtoji “dvasia”) turėjo kreiptis į Petrą ir pasakyti , kad jis būtinai priimtų tuos svečius, atėjusius iš Kornelijaus namų. Pirmo amžiaus judaizme vyravo nerašytas įstatymas, skelbiantis, kad judėjui neleidžiama bendrauti, valgyti maistą, peržengti namų slenkstį arba apsikabinti su pagoniu, nes pagonys buvo nešvarūs. Žodiniame įstatyme (prosenių tradicijose) judėjai vadino pagonis nešvariais šunimis. Mes net gi tai matome vienoje iš Evangelijų- „Laukiniai šunys“. Ir jie ištikrųjų buvo labai panašūs į laukinius žvėris. Jie darė viską kas buvo teisu jų akyse ir nepaisė Kūrėjo instrukcijų.

Ruach ha Kodeš turėjo Petrui pasakyti: „Įsitikink tame, kad kai ateis šitie pagonys, prieš juos nebūtų užtrenktos durys- juk būten toks bus tavo pirmas ketinimas. Įleisk juos.“

24-oje eilutėje pasakyta:

Apd 10,24 Rytojaus dieną jie atvyko į Cezarėją. Kornelijus jų laukė, susikvietęs savo gimines ir artimiausius draugus.

Apd 10,25 Įeinantį Petrą Kornelijus pasitiko ir puldamas po kojų, išreiškė jam pagarbą.

Kodėl? Todėl, kad prieš tai jis gavo neįtikėtiną regėjimą, ir jis laukė Petro, ir štai, Petras atėjo, ir Kornelijus buvo labai sujaudintas, nes Visagalis pasakė, kad tas vaikinas Petras praneš jam kažką neįtikėtino. Ir taip, jis surinko visus savo pažįstamus. Jis buvo turtingas žmogus, todėl jo namuose tilpo labai daug žmonių, kurie visi laukė šito apreiškimo. Petras įeina ir Kornelijus puola jam į kojas. Apd 10,26 Bet Petras pakėlė Kornelijų, tardamas: “Kelkis! Juk ir aš esu žmogus!”

Apd 10,27 Paskui, kalbėdamasis su juo, įėjo vidun ir radęs daug susirinkusių,

Apd 10,28 prabilo: “Jūs žinote, kad žydui nevalia bendrauti ar užeiti pas svetimtautį. Bet Visagalis parodė man, jog negalima jokio žmogaus laikyti suteptu ar netyru.

Labai svarbu įsisavinti, kas čia parašyta- Petras peržengia tų namų slenkstį- padaro tai, kas jam pagal judėjų įstatyma (prosenių tradicijas), draudžiamą daryti, ir jis sako: 28 “Jūs žinote, kad žydui nevalia bendrauti ar užeiti pas svetimtautį. Bet Visagalis parodė man, jog negalima jokio žmogaus laikyti suteptu ar netyru”.

Prieš tai, kažkur tarp Jeruzalės ir Cezarėjos, kažkurią akimirka, kai Ruach ha Kodeš parodė jam maršką, pilną nešvarių gyvūnų, ir ta akimirka, kai jis įžengė į Kornelijaus namus, jis patyrė apreiškimo akimirką, kurios metu suprato visą to regėjimo prasmę. Petras buvo visiškai išmuštas iš vėžių to, marškos su nešvariais gyvūnais, regėjimo.

Pabandykite įsivaizduoti- Petras vežime, ar ant arklio, ar ant kupranugario, na ar kažkokiu kitu būdu, keliauja į Kornelijaus namus. Jis sėdi kartu su tais trimis pagonimis, ir jis žino, kad jam nevalia to daryti, ir turbūt, tą minutę jaučiasi labai nejaukiai. Jis žiūri į šoną ir mato tuos pagonis, o paskui užmerkia akis, akimirkai, ir mato tą maršką, mato tuos nešvarius gyvūnus, o paskui prisimena, kad Ruach ha Kodeš (Visagalio Kūrėjo Dvasia) pasakė jam eiti su tais trimis vyrais. Jam neleistina eiti su tais trimis vyrais, ir staiga jis gauna apreiškimą: Tai nešvarūs žmonės, o aš regiu nešvarius gyvūnus. Visagalis יהוה sako man juos valgyti: „Petrai, kelkis, pjauk ir valgyk“. Dabar aš suprantu kame čia reikalas. Mes manėme, kad mums nevalia nešti Evangelijos pagonims. Mes galvojome, kad geroji žinia apie tai, kad Mesijas atėjo ir mirė už Izraelio namus, už visą žmoniją, skirta tik judėjams. Mes nesupratome kad, ji yra visam Izraeliui. Mes nežinojome, kad ji – visoms likusioms tautoms.

Ir taip Visagalis יהוה labai aiškiai parodė: „Aš nusiunčiau Savo Sūnų mirti ne tik už vieną tautą. Aš atėjau, kad Mano Sūnus būtų paaukotas už visą pasaulį. Ir aš noriu, kad būtent tu, Petrai, pradėtum tą procesą – ir tai išplistų po visas keturias pasaulio šalis.“ Štai tikroji vizijos esmė!

Iz 66,17 “Visi, kurie pasišvenčia ir apsivalo soduose, valgo kiaulieną, peles ir kitus pasibjaurėtinus dalykus, bus sunaikinti”,-sako יהוה.

Iz 55,2 „Kodėl jūs leidžiate pinigus tam, kas nėra maistas, ir dirbate už tai, kas jūsų nepatenkina? Klausykite manęs atidžiai ir valgykite tai, kas jūsų sielą atgaivins ir sustiprins“.

Paaiškinimai:

 

p.s.

Skaitėte vertimo ištrauką iš mokymo “Eat or not to Eat” (Jim Staley)

Pilną 2 dalių mokymą anglų kalba galite žiūrėti čia:

1 dalis

2 dalis

 

Jau greitai šis video mokymas pasirodys lietuvių kalba!

Sekite mūsų naujienas

DALINTIS