Jom Terua

851

„23 Kalbėjo יהוה Mošei: 24 „Sakyk Izraelio sūnums, kad septinto mėnesio pirmoji diena bus jums iškilminga poilsio diena – Šabatas. Šofarų garsai jums tai primins, ji bus šventinio susirinkimo diena. 25 Nedirbkite tą dieną jokio darbo ir aukokite יהוה deginamąją auką.“ (Levitų 23:23-25)

Rudeninės šventės prasideda nuo Šofarų šventės (Yom TeRuah). Ir jei su pavasarinių švenčių prasme daugelis  daugiau ar mažiau yra susipažinę, tai rudeninės šventės dažniausiai jiems yra mįslė.

Prisiminkime dar kartą Elohim laikus: pavasaris – pirmas Mesijo atėjimas; vasara – malonės laikas; ruduo – antro atėjimo ženklai.

Ką praneša kasmetinis šofarų garsas?

Paskaitykime 1 Korintiečiams 15:51-52: „51 Aš jums atskleidžiu paslaptį: ne visi mirsime, bet visi būsime pakeisti, – 52 staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam šofarui. Šofaras nuskambės, ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti.“

Paulius rašo apie pirmą prisikėlimą kaip apie įvykį, kuris įvyks skambant paskutiniam šofarui.

Apie tai jis praneša ir 1 Tesalonikiečiams 4:15-18:

„15 Ir tai jums sakome Viešpaties žodžiu, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime mirusiųjų. 16 Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, vyriausiojo pasiuntinio (angelo) balsui ir Elohim‘o šofarui, ir mirusieji su Jahušua HaMašiah prisikels pirmiausia, 17 paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. 18 Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais.“

Pilnai suprantama, kad kasmetinis šofarų šventės šventimas primena mums apie svarbiausią įvykį žmonijos istorijoje, kuris būtinai įvyks – mirusiųjų prisikėlimas ir surinkimo paėmimas.

Šofarų šventė simbolizuoja antrą Jahušua HaMašiah atėjimą, dieną, kai nuskambės paskutinis septintas šofaras. Būtent šią dieną įvyks surinkimo paėmimas ir įtikėjusiųjų mirusiųjų prikėlimas. Svarbu priminti, kad prisikėlimas ir paėmimas – tai ne du skirtingi įvykiai, bet vienas. Mirusieji prisikels, gyvieji pasikeis ir kartu bus paimti pas יהוה . Tai mums rodo Paties יהוה nustatyta Šofarų šventė, primindama mums laukti Jo atėjimo ir neleisdama užsimiršt

DALINTIS