TORA (Savaitės skaitiniai)

TORA (Savaitės skaitiniai)

2799

 

BEREŠIT  (Pradžios knyga)
1. Berešit (Pradžios knyga 1:1 – 6:8)
2. Noach (Pradžios knyga 6:9 – 11:32)   
3. Lech Lecha (Pradžios knyga 12:– 17:27)   
4. Vajera (Pradžios knyga 18:1 – 22:24)      
5. Chajei Sara (Pradžios knyga 23:1 – 25:18)   
6. Toldot (Pradžios knyga 25:19 – 28:9)   
7. Vajece (Pradžios knyga 28:10 – 32:2)   
8. Vajišlach (Pradžios knyga 32:3 – 36:43)      
9. Vaješev (Pradžios knyga 37:1 – 40:23)   
10. Mikec (Pradžios knyga 41:1 – 44:17)   
11. Vajigaš (Pradžios knyga 44:18 – 47:27)   
12. Vajechi (Pradžios knyga 47:28 – 50:26)   
ŠEMOT (Išėjimo knyga)
13. Šemot (Išėjimo knyga 1:– 6:1)   
14. Vajera (Išėjimo knyga 6:2 – 9:35)   
15. Bo (Išėjimo knyga 10:– 13:16)   
16. Bešalach (Išėjimo knyga 13:17 – 17:16)   
17. Jitro (Išėjimo knyga 18:1 – 20:26)   
18. Mišpatim (Išėjimo knyga 21:1 – 24:18)   
19. Truma (Išėjimo knyga 25:1 – 27:19)   
20. Tecave (Išėjimo knyga 27:20 – 30:10)
21. Ki Tisa (Išėjimo knyga 30:11 – 34:35)
22. Vajakhel (Išėjimo knyga 35:1 – 38:20)
23. Pikudei (Išėjimo knyga 38:21 – 40:38)
VAJIKRA (Kunigų knyga)
24. Vajikra                 (Kunigų knyga 1:1 – 5:26)
25. Cav                 (Kunigų knyga 6:1 – 8:36)
26. Šmini (Kunigų knyga 9:– 11:47)
27. Tazrija (Kunigų knyga 12:1 – 13:59)
28. Mecora (Kunigų knyga 14:1 – 15:33)
29. Acharei Mot (Kunigų knyga 16:– 18:30)
30. Kdošim (Kunigų knyga 19:1 – 20:27)
31. Emor (Kunigų knyga 21:1 – 24:23)
32. Behar (Kunigų knyga 25:1 – 26:2)
33. Bechukotai (Kunigų knyga 26:3 – 27:34)
BEMIDBAR (Skaičių knyga)
34. Bemidbar (Skaičių knyga 1:1 – 4:20)
35. Naso (Skaičių knyga 4:21 – 7:89)
36. Behaalotcha (Skaičių knyga 8:1 – 12:16)
37. Šlach (Skaičių knyga 13:1 – 15:41)
38. Korach (Skaičių knyga 16:1 – 18:32)
39. Chukat (Skaičių knyga 19:1 – 22:1)
40. Balak (Skaičių knyga 22:2 – 25:9)
41. Pinchas (Skaičių knyga 25:10 – 30:1)
42. Matot (Skaičių knyga 30:2 – 32:42)
43. Masei (Skaičių knyga 33:1 – 36:13)
DVARIM (Pakartoto Įstatymo knyga)
44. Dvarim  (Pakartoto Įst. knyga 1:– 3:22)
45. Vaetchanan    (Pakartoto Įst. knyga 3:23 – 7:11)
46. Ekev (Pakartoto Įst. knyga 7:12 – 11:25)
47. Ree (Pakartoto Įst. knyga 11:26 – 16:17)
48. Šoftim (Pakartoto Įst. knyga 16:18 – 21:9)
49. Ki Tece                (Pakartoto Įst. knyga 21:10 – 25:19)
50. Ki Tavo (Pakartoto Įst. knyga 26:1 – 29:9)
51. Nicavim (Pakartoto Įst. knyga 29:10 – 30:20)
52. Vajelech (Pakartoto Įst. knyga 31:1 – 31:30)
53. Aazinu (Pakartoto Įst. knyga 32:1 – 32:52)
54. Veazot Bracha (Pakartoto Įst. knyga 33:1 – 34:12)
DALINTIS